CODE5 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2015
 • CVR 36485450

Virksomheden CODE5 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 9. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.956 DKK, mens den i 2021 var på -104.073 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.615.444 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.615’ DKK

+72%

Egenkapital

4.218’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20221.615.444 DKK
2021940.070 DKK
2020414.001 DKK
20191.779.988 DKK
2018214.786 DKK
20177.319 DKK
2016375.156 DKK

Likviditetsgrad

2.131 %

+58%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.316’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+93%

Gældsforpligtelser

98’ DKK

-61%

Tilgodehavende

2.097’ DKK

+74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  1.627’
  -5’
  -
  1.622’
  -
  -
  -
  -
  1.615’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.219’
  2.219’
  -
  -
  -
  -
  2.085’
  2.097’
  4.316’
  40’
  3.678’
  500’
  -
  4.218’
  -
  4.218’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  8’
  98’
  4.316’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CODE5 HOLDING ApS 12.03.2020
CODE5 HOLDING IVS 09.01.2015 11.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kongevej 60 · DK-6100 Haderslev 26.10.2018
Slukefter 2 · DK-6100 Haderslev 09.01.2015 25.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 09.01.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-02 02.03.2020
2015-01-09 09.01.2015 01.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.03.2020
250 DKK 09.01.2015 11.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion 02.03.2020
Selskabet tegnes af en direktør alene. 09.01.2015 18.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Morten Gad 02.03.2020
Morten Gad 12.01.2015 18.02.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Morten Gad 13.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Gad 09.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CODE5 HOLDING ApS

Kongevej 60
6100 Haderslev

CVR

36485450

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2015

P-nummer

1020048928

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mga@massivedynamics.dk

Telefon

61314131

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-