Zensteel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2015
 • CVR 36485078

Virksomheden Zensteel ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 6. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 4.197 DKK, mens den i 2022 var på 33.773 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 706 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Steven Abildtrup Skyt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-97%

Egenkapital

235’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

-97%

Årets resultat

2023706 DKK
202223.048 DKK
202112.598 DKK
2020157 DKK
2019-104.070 DKK
2018115.781 DKK
2017303.661 DKK
2016215.196 DKK
2015193.405 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-79%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-87%
Svag

Soliditetsgrad

58 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

409’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

-88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-83%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  4’
  -
  -
  -
  4’
  -
  -3’
  -
  -3’
  1’
  -
  1’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  403’
  403’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  403’
  -
  -
  -
  3’
  2’
  6’
  409’
  50’
  -129’
  -
  -
  235’
  -
  235’
  87’
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  -
  11’
  5’
  86’
  409’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zensteel ApS 03.12.2018
3K CONSULTING ApS 06.01.2015 02.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Klostervang 1 · DK-4000 Roskilde 19.09.2023
Joensuuvej 41 · DK-4000 Roskilde 06.01.2015 18.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 06.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-03 03.12.2018
2015-01-06 06.01.2015 02.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Steven Abildtrup Skyt 06.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steven Abildtrup Skyt 06.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zensteel ApS

Klostervang 1
4000 Roskilde

CVR

36485078

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2015

P-nummer

1020047484

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

skyt@halber.dk

Telefon

60384657

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde konsulentassistance og rådgivning indenfor salg, marketing og generel IT samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller