CLT HOLDING VEJEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jan. 2015
 • CVR 36483741

Virksomheden CLT HOLDING VEJEN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejen. De blev etableret i 5. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.375 DKK, mens den i 2021 var på -7.312 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.257 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

+2%

Egenkapital

-688’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-33’ DKK

+2%

Årets resultat

2022-33.257 DKK
2021-33.826 DKK
2020-26.060 DKK
2019-434.181 DKK
2018-375 DKK
2017-249.693 DKK
201632.755 DKK
201516.307 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1.799 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

38’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -33’
  -
  -33’
  -
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  38’
  38’
  40’
  -728’
  -
  -
  -688’
  -
  -688’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  689’
  727’
  38’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CLT HOLDING VEJEN ApS 21.09.2021
CLT HOLDING VEJEN IVS 05.01.2015 20.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 4 · DK-6600 Vejen 05.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 05.01.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-21 21.09.2021
2015-01-05 05.01.2015 20.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.09.2021
1 DKK 05.01.2015 20.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 23.09.2021
Selskabet tegnes af en direktør. 05.01.2015 22.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Claus Lundgaard 05.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Lundgaard 05.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CLT HOLDING VEJEN ApS

Håndværkervej 4
6600 Vejen

CVR

36483741

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. januar 2015

P-nummer

1020042237

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-