LESLIEHOLM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2015
 • CVR 36480831

Virksomheden LESLIEHOLM ApS befinder sig i branchen "Fotografisk virksomhed" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 7. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 111.813 DKK, mens den i 2021 var på 26.842 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.606 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

-17%

Egenkapital

1.096’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

-17%

Årets resultat

202267.606 DKK
202181.204 DKK
2020-245.106 DKK
2019-148.917 DKK
2018644.091 DKK
2017465.584 DKK
201672.862 DKK
2015108.387 DKK

Likviditetsgrad

271 %

-8%
God

Afkastningsgrad

7 %

+268%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.701’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

112’ DKK

+317%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.640’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  112’
  -
  -
  -
  112’
  -
  -
  -43’
  -43’
  68’
  -
  68’
  -
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  -
  61’
  61’
  206’
  343’
  419’
  306’
  359’
  1.640’
  1.701’
  50’
  1.046’
  -
  -
  1.096’
  -
  1.096’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  605’
  1.701’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LESLIEHOLM ApS 07.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sundkaj 101 · DK-2150 Nordhavn 07.04.2021
Gammel Kalkbrænderi Vej 33 · DK-2100 København Ø 14.01.2019 06.04.2021
Gammel Kalkbrænderi Vej 33 · DK-2100 København Ø 04.07.2016 13.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
742000 Fotografisk virksomhed 07.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-07 07.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening 07.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Leslie Holm 07.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LESLIEHOLM ApS

Sundkaj 101
2150 Nordhavn

CVR

36480831

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2015

P-nummer

1020033823

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LESLIEHOLM AUTOMOTIVE ApS
 • LESLIEHOLM PHOTOGRAPHY ApS

Branchekode

742000
Fotografisk virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lh@leslieholm.dk

Telefon

20221194

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre fotografisk arbejde, grafisk arbejde, handel med biler og tilbehør til biler, samt foretage finansielle investeringer og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-