HBJ HOLDING 2015 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2014
 • CVR 36479329

Virksomheden HBJ HOLDING 2015 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 27. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

41’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-7.808 DKK
20170 DKK
20160 DKK
2015-750 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

41 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

100’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

59’ DKK

0%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  50’
  -9’
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HBJ HOLDING 2015 ApS 27.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Gamle Kirkevej 20 · DK-6200 Aabenraa 20.11.2019
Gamle Kirkevej 20 · DK-6200 Aabenraa 27.12.2014 19.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 27.12.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-27 27.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Hans Brunsgaard Jørgensen 27.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Brunsgaard Jørgensen 27.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HBJ HOLDING 2015 ApS

Gamle Kirkevej 20
6200 Aabenraa

CVR

36479329

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2014

P-nummer

1020028188

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-