AG PACK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2014
 • CVR 36468165

Virksomheden AG PACK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Farum. De blev etableret i 24. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.368 DKK, mens den i 2021 var på -10.281 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -84.917 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-85’ DKK

-170%

Egenkapital

964’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-96’ DKK

-169%

Årets resultat

2022-84.917 DKK
2021121.670 DKK
2020-48.615 DKK
2019168.442 DKK
2018-252.466 DKK
2017-3.452.092 DKK
2016111.958 DKK
20152.729.583 DKK
2014-144 DKK

Likviditetsgrad

16.172 %

+107%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

970’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

970’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  121’
  -
  -
  121’
  -96’
  -
  -96’
  -11’
  -85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  574’
  970’
  970’
  50’
  914’
  -
  -
  964’
  -
  964’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  970’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AG PACK HOLDING ApS 24.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Røsevangen 8 · DK-3520 Farum 16.01.2018
Røsevangen 8 · DK-3520 Farum 24.10.2014 15.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.10.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-24 24.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Glæsel 24.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Glæsel 01.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AG PACK HOLDING ApS

Røsevangen 8
3520 Farum

CVR

36468165

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2014

P-nummer

1019998416

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-