FRAUSSING HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2014
 • CVR 36466332

Virksomheden FRAUSSING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Harlev J. De blev etableret i 16. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

47’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20220 DKK
202144 DKK
20200 DKK
2019-786 DKK
20180 DKK
2017-180 DKK
2016-1.200 DKK
2015-670 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

47’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  42’
  42’
  -
  -
  1’
  -
  -
  6’
  47’
  50’
  -3’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRAUSSING HOLDING ApS 16.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lilleringvej 20 · DK-8462 Harlev J 12.07.2021
Klamsagervej 32 · DK-8230 Åbyhøj 16.03.2020 11.07.2021
Anelystparken 47 · DK-8381 Tilst 03.03.2019 15.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.12.2014
999999 Uoplyst 16.12.2014 17.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-16 16.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Claus Fraussing Nielsen 16.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Fraussing Nielsen 16.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRAUSSING HOLDING ApS

Lilleringvej 20
8462 Harlev J

CVR

36466332

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2014

P-nummer

1019994038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-