ALRAS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2014
 • CVR 36465816

Virksomheden ALRAS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Holte. De blev etableret i 16. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.089 DKK, mens den i 2021 var på -2 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -71.946 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-72’ DKK

-102%

Egenkapital

4.364’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-65’ DKK

Årets resultat

2022-71.946 DKK
20214.251.284 DKK
2020-469.106 DKK
2019645.390 DKK
2018-11.570 DKK
2017-13.329 DKK
2016-3.104 DKK
2015-3.751 DKK

Likviditetsgrad

3.935 %

+44%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.439’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.972’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  72’
  -18’
  -
  54’
  -65’
  -
  -65’
  -7’
  -72’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.467’
  1.467’
  -
  -
  -
  13’
  802’
  2.972’
  4.439’
  40’
  3.003’
  -
  -
  4.364’
  -
  4.364’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  2’
  0
  76’
  4.439’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALRAS HOLDING ApS 07.10.2021
ALRAS HOLDING IVS 16.12.2014 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Søllerødgårdsvej 46 · DK-2840 Holte 09.02.2023
Søllerødgårdsvej 35 · DK-2840 Holte 13.02.2020 08.02.2023
Skovgårdsvej 10 · DK-3460 Birkerød 16.12.2014 12.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 16.12.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2014-12-16 16.12.2014 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2021
1 DKK 16.12.2014 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 16.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Alex Kudibal Rasmussen 16.12.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Madeline Therese Kudibal Rasmussen 27.04.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alex Kudibal Rasmussen 16.12.2014
Madeline Therese Kudibal Rasmussen 16.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALRAS HOLDING ApS

Søllerødgårdsvej 46
2840 Holte

CVR

36465816

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2014

P-nummer

1019992760

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ar190180@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter i helt eller delvis ejede datterselskaber, besidde børsnoteret som ikke børsnoteret værdipapirer og fordringer samt al virksomhed som er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-