ZGO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2014
 • CVR 36465549

Virksomheden ZGO ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 17. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 15.265 DKK, mens den i 2021 var på 1.924 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.613 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

+640%

Egenkapital

-19’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+361%

Årets resultat

20226.613 DKK
2021-1.224 DKK
20202.305 DKK
2019-3.348 DKK
2018-41.285 DKK
2017-3.592 DKK
2016-3.569 DKK
2015-24.587 DKK

Likviditetsgrad

67 %

Svag

Afkastningsgrad

20 %

God

Soliditetsgrad

-34 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

55’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

15’ DKK

+693%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  15’
  -
  -4’
  -
  11’
  -
  -1’
  -
  -1’
  10’
  -
  10’
  -3’
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  4’
  -
  -
  45’
  49’
  55’
  50’
  -69’
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  -
  -
  4’
  3’
  74’
  55’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ZGO ApS 17.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Julsøvej 76 · DK-8600 Silkeborg 14.10.2019
Julsøvej 76 · DK-8600 Silkeborg 09.09.2019 13.10.2019
Julsøvej 76 · DK-8600 Silkeborg 09.01.2019 08.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 17.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-17 17.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Harboe Lorentzen 17.12.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
PL HOLDING 2014 ApS 17.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Harboe Lorentzen 17.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ZGO ApS

Julsøvej 76
8600 Silkeborg

CVR

36465549

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2014

P-nummer

1019992299

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service - og anden hermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-