STEMANN COMMUNICATION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. dec. 2014
 • CVR 36459999

Virksomheden STEMANN COMMUNICATION ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 11. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 151.376 DKK, mens den i 2021 var på 161.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.949 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bjarke Stemann Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

56’ DKK

+209%

Egenkapital

112’ DKK

+100%

Omsætning

-

Resultat før skat

75’ DKK

+221%

Årets resultat

202255.949 DKK
2021-51.565 DKK
2020-77.942 DKK
201948.922 DKK
2018-80.281 DKK
201764.000 DKK
201610.415 DKK
201542.427 DKK

Likviditetsgrad

357 %

+74%
God

Afkastningsgrad

49 %

+193%
God

Soliditetsgrad

72 %

+41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

151’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

155’ DKK

+42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  151’
  -52’
  -
  -
  76’
  -
  -1’
  -
  -1’
  75’
  -
  75’
  -19’
  56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  13’
  0
  120’
  155’
  155’
  50’
  62’
  -
  -
  112’
  -
  112’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  0
  44’
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STEMANN COMMUNICATION ApS 11.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Dyssebakken 17 · DK-2900 Hellerup 11.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 11.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-11 11.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Stemann Larsen 11.12.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
STEMANN HOLDING ApS 12.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Stemann Larsen 11.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STEMANN COMMUNICATION ApS

Dyssebakken 17
2900 Hellerup

CVR

36459999

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. december 2014

P-nummer

1019976471

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for kommunikations- og telebranchen og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-