LANGHEDE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2014
 • CVR 36458704

Virksomheden LANGHEDE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bevtoft. De blev etableret i 10. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.935 DKK, mens den i 2021 var på -22.679 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.935 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+65%

Egenkapital

176’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+65%

Årets resultat

2022-8.935 DKK
2021-25.613 DKK
2020105.128 DKK
2019-2.045 DKK
2018-11.793 DKK
2017-28.327 DKK
2016-8.056 DKK
2015-10.593 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-5 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

176’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

176’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  176’
  176’
  176’
  51’
  -
  -
  125’
  176’
  -
  176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  176’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LANGHEDE HOLDING ApS 10.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Krügersvej 51 · DK-6541 Bevtoft 07.09.2020
C.F. Møllers Allé 93 · DK-2300 København S 29.05.2019 06.09.2020
Ryparken 146 · DK-2100 København Ø 10.10.2017 28.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-08 08.11.2016
2014-12-10 10.12.2014 07.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.500 DKK 16.12.2016
50.000 DKK 10.12.2014 15.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.11.2016
Selskabet tegnes af én direktør 10.12.2014 25.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Alexander Langhede Andersen 08.11.2016
Alexander Langhede Andersen 10.12.2014 25.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alexander Langhede Andersen 10.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LANGHEDE HOLDING ApS

Krügersvej 51
6541 Bevtoft

CVR

36458704

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2014

P-nummer

1019973316

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-