ÆGIR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2014
 • CVR 36458585

Virksomheden ÆGIR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 8. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.906 DKK, mens den i 2022 var på -11.820 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.603 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

-105%

Egenkapital

1.496’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-41.603 DKK
2022784.520 DKK
20214.047.359 DKK
2020433.577 DKK
2019262.902 DKK
2018293.478 DKK
2017144.573 DKK
2016223.631 DKK
2015180.061 DKK

Likviditetsgrad

3.808 %

-33%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-113%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.509’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

503’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.007’
  1.007’
  -
  -
  -
  -
  503’
  503’
  1.509’
  50’
  1.096’
  350’
  -
  1.496’
  -
  1.496’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  13’
  1.509’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ÆGIR HOLDING ApS 08.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Solbjergvej 46 · DK-4200 Slagelse 16.12.2021
Solbjergvej 46 · DK-4200 Slagelse 09.06.2021 15.12.2021
Mørupvej 1 · DK-4173 Fjenneslev 26.02.2020 08.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-08 08.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Signe Heimdal 08.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Signe Heimdal 08.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ÆGIR HOLDING ApS

Solbjergvej 46
4200 Slagelse

CVR

36458585

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2014

P-nummer

1019973014

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i kapitalandele, værdipapirer og ejendomme

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-