IWT-MOLDRUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2014
 • CVR 36457686

Virksomheden IWT-MOLDRUP ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 10. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.314 DKK, mens den i 2021 var på 17.198 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-97%

Egenkapital

14’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-96%

Årets resultat

2022108 DKK
20213.504 DKK
202019.848 DKK
2019-77.505 DKK
2018262.784 DKK
20170 DKK
201696.577 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

355 %

+919%
God

Afkastningsgrad

23 %

+116%
God

Soliditetsgrad

72 %

+113%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-53%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-206%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

+104%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -23’
  -
  5’
  -
  -4’
  -
  -4’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  20’
  20’
  50’
  -36’
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IWT-MOLDRUP ApS 20.01.2017
IWT-MOLDRUP IVS 06.09.2015 19.01.2017
NISUS EUROPE IVS 10.12.2014 05.09.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Lerbæk Møllevej 2 · DK-7100 Vejle 10.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 01.07.2016
999999 Uoplyst 10.12.2014 30.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-20 20.01.2017
2015-09-06 06.09.2015 19.01.2017
2014-12-10 10.12.2014 05.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.01.2017
1 DKK 10.12.2014 19.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 10.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lone Moldrup 25.05.2019
Frants Bror Moldrup 12.12.2014 25.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IWT-MOLDRUP ApS

Lerbæk Møllevej 2
7100 Vejle

CVR

36457686

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2014

P-nummer

1019969734

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466100
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, investering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-