IWT INTERNATIONAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2014
 • CVR 36457635

Virksomheden IWT INTERNATIONAL ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 10. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 410.004 DKK, mens den i 2021 var på 3.927.419 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.029 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-100%

Egenkapital

1.518’ DKK

-43%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

-100%

Årets resultat

202211.029 DKK
20212.296.820 DKK
2020824.103 DKK
2019114.445 DKK
201849.647 DKK
20170 DKK
2016308.727 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

845 %

+358%
God

Afkastningsgrad

1 %

-98%
Svag

Soliditetsgrad

91 %

+77%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.664’ DKK

-68%

Bruttofortjeneste

410’ DKK

-90%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.237’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  410’
  -268’
  -122’
  -
  20’
  -
  -6’
  -
  -6’
  14’
  -
  14’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  367’
  -
  367’
  -
  -
  60’
  60’
  427’
  -
  -
  900’
  97’
  239’
  1.237’
  1.664’
  50’
  1.468’
  -
  -
  1.518’
  -
  1.518’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  1.664’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IWT INTERNATIONAL ApS 10.05.2017
IWT INTERNATIONAL IVS 10.12.2014 09.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lerbæk Møllevej 2 · DK-7100 Vejle 10.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 01.10.2015
999999 Uoplyst 10.12.2014 30.09.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-10 10.05.2017
2014-12-10 10.12.2014 09.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.05.2017
1 DKK 10.12.2014 09.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 10.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lone Moldrup 25.05.2019
Frants Bror Moldrup 12.12.2014 25.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IWT INTERNATIONAL ApS

Lerbæk Møllevej 2
7100 Vejle

CVR

36457635

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2014

P-nummer

1019969653

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, investering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-