MADS RUDBÆK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2014
 • CVR 36456647

Virksomheden MADS RUDBÆK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hedehusene. De blev etableret i 8. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.225 DKK, mens den i 2021 var på -6.314 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 65.449 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

65’ DKK

+622%

Egenkapital

87’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

64’ DKK

+849%

Årets resultat

202265.449 DKK
20219.060 DKK
2020-11.228 DKK
20196.646 DKK
201814.127 DKK
2017-18.053 DKK
201619.928 DKK
201556.095 DKK

Likviditetsgrad

46 %

+50%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

54 %

+38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

160’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  72’
  72’
  64’
  -
  64’
  -2’
  65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  127’
  -
  -
  127’
  127’
  -
  -
  -
  -
  2’
  33’
  160’
  50’
  36’
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  -
  -
  5’
  5’
  73’
  160’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MADS RUDBÆK HOLDING ApS 22.05.2017
MADS RUDBÆK HOLDING IVS 08.12.2014 21.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Truelsvej 4 · DK-2640 Hedehusene 08.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.06.2017
999999 Uoplyst 08.12.2014 04.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-22 22.05.2017
2014-12-08 08.12.2014 21.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.05.2017
2.500 DKK 08.12.2014 21.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 08.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mads Rudbæk 08.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Rudbæk 08.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MADS RUDBÆK HOLDING ApS

Truelsvej 4
2640 Hedehusene

CVR

36456647

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2014

P-nummer

1019965186

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre kapitalselskaber inden for handel og industri samt at drive konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-