NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2014
 • CVR 36456043

Virksomheden NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 8. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 320.621 DKK, mens den i 2022 var på 308.756 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 163.813 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

164’ DKK

+11%

Egenkapital

2.035’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

211’ DKK

+12%

Årets resultat

2023163.813 DKK
2022147.269 DKK
2021388.155 DKK
2020317.789 DKK
2019435.846 DKK
201898.185 DKK
201794.981 DKK
201668.047 DKK
2015271.389 DKK

Likviditetsgrad

52 %

+341%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

-6%
Svag

Soliditetsgrad

29 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.126’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

321’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

4.799’ DKK

+15%

Tilgodehavende

926’ DKK

+663%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  321’
  -
  -
  -
  321’
  0
  -110’
  -
  -110’
  211’
  -
  211’
  -47’
  164’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  6.200’
  -
  -
  -
  -
  6.200’
  -
  -
  -
  -
  926’
  926’
  7.126’
  50’
  1.985’
  -
  -
  2.035’
  -
  2.035’
  291’
  291’
  2.922’
  -
  -
  -
  3.030’
  -
  106’
  -
  -
  32’
  5’
  1.769’
  7.126’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS 08.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Æbelholtsdamvej 7 · DK-3320 Skævinge 08.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 08.12.2014 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-08 08.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en samlet direktion 08.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Larsen 08.12.2014
Martin Højland Nielsen 08.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Larsen 08.12.2014
Martin Højland Nielsen 08.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS

Æbelholtsdamvej 7
3320 Skævinge

CVR

36456043

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2014

P-nummer

1019963922

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejning og handel med ejendomme og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en samlet direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-