SERMERSOOQ SEAFOOD DENMARK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2014
 • CVR 36452331

Virksomheden SERMERSOOQ SEAFOOD DENMARK ApS befinder sig i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 25. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.023.221 DKK, mens den i 2021 var på 2.613.038 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.048.945 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.049’ DKK

+138%

Egenkapital

10.902’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.106’ DKK

Årets resultat

20223.048.945 DKK
20211.281.467 DKK
2020452.938 DKK
20191.920.730 DKK
2018730.889 DKK
2017705.724 DKK
20161.733.558 DKK
20151.021.737 DKK

Likviditetsgrad

90 %

-34%
Svag

Afkastningsgrad

22 %

God

Soliditetsgrad

56 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

19.406’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

5.023’ DKK

+92%

Gældsforpligtelser

8.489’ DKK

+4%

Tilgodehavende

1.665’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.023’
  -
  -714’
  -
  4.309’
  -
  -204’
  -
  -204’
  4.106’
  -
  4.106’
  -1.057’
  3.049’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  378’
  -
  17.740’
  -
  -
  -
  -
  17.740’
  -
  1.568’
  -
  98’
  -
  1.665’
  19.406’
  40’
  10.862’
  -
  -
  10.902’
  -
  10.902’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  6.631’
  -
  -
  180’
  -
  241’
  -
  1.858’
  19.406’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SERMERSOOQ SEAFOOD DENMARK ApS 03.05.2019
SERMERSOOQ SEAFOOD DENMARK IVS 25.11.2014 02.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vejbyvej 211 · DK-9800 Hjørring 25.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
461900 Agenturhandel med blandet sortiment 25.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-03 03.05.2019
2014-11-25 25.11.2014 02.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.05.2019
6.000 DKK 25.11.2014 02.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Iværksætterselskabet tegnes af to direktører. 25.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Mikkelsen 25.11.2014
Jens Peder Kleist 25.11.2014
Bo Volfred Christensen 25.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Mikkelsen 25.11.2014
Jens Peder Kleist 25.11.2014
Bo Volfred Christensen 25.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SERMERSOOQ SEAFOOD DENMARK ApS

Vejbyvej 211
9800 Hjørring

CVR

36452331

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2014

P-nummer

1019949873

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

461900
Agenturhandel med blandet sortiment

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

postboks@ava.gl

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Iværksætterselskabet tegnes af to direktører.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja