FMK. PENSION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. nov. 2014
 • CVR 36448520

Virksomheden FMK. PENSION ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 24. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.379 DKK, mens den i 2021 var på -12.906 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 110.974 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

-52%

Egenkapital

1.777’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

103’ DKK

-12%

Årets resultat

2022110.974 DKK
2021230.094 DKK
2020367.132 DKK
201974.851 DKK
2018-4.948 DKK
2017-111.960 DKK
2016246.144 DKK
201587.755 DKK

Likviditetsgrad

3.325 %

+6%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.832’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.832’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  196’
  -79’
  -
  116’
  103’
  -
  103’
  -
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  102’
  1.832’
  1.832’
  50’
  1.727’
  -
  -
  1.777’
  -
  1.777’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  55’
  1.832’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FMK. PENSION ApS 24.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Stenhusvænget 18 · DK-4300 Holbæk 24.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-24 24.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Frank Michel Kjølby 24.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Michel Kjølby 17.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FMK. PENSION ApS

Stenhusvænget 18
4300 Holbæk

CVR

36448520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. november 2014

P-nummer

1019937417

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-