INGE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2014
 • CVR 36434384

Virksomheden INGE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 14. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 235.986 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

236’ DKK

+21%

Egenkapital

1.159’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

234’ DKK

+21%

Årets resultat

2021235.986 DKK
2020194.503 DKK
2019394.291 DKK
2018392.996 DKK
2017119.009 DKK
201654 DKK
2015-9.012 DKK

Likviditetsgrad

12.776 %

-49%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.168’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.118’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  234’
  -
  234’
  -2’
  236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  100’
  1.004’
  1.118’
  1.168’
  50’
  1.052’
  57’
  -
  1.159’
  -
  1.159’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  9’
  1.168’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INGE HOLDING ApS 14.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Skolegade 27C · DK-8600 Silkeborg 15.03.2022
Drewsensvej 108 · DK-8600 Silkeborg 03.07.2020 14.03.2022
Drewsensvej 108 · DK-8600 Silkeborg 14.11.2014 02.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 14.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-14 14.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Inge Grethe Konge Ludvigsen 14.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Grethe Konge Ludvigsen 14.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INGE HOLDING ApS

Skolegade 27
8600 Silkeborg

CVR

36434384

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2014

P-nummer

1019896699

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inge@yes2life.dk

Telefon

20121413

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-