Henning Kristensen Consultant ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. nov. 2014
 • CVR 36429755

Virksomheden Henning Kristensen Consultant ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 7. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.910 DKK, mens den i 2021 var på 135.681 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -85.512 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-86’ DKK

-172%

Egenkapital

188’ DKK

-31%

Omsætning

-

Resultat før skat

-110’ DKK

-173%

Årets resultat

2022-85.512 DKK
2021118.038 DKK
2020166.110 DKK
201919.065 DKK
2018-45.349 DKK
2017176.461 DKK
2016326.061 DKK
2015530.460 DKK

Likviditetsgrad

251 %

-24%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-104%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

312’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

312’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  0
  -106’
  -
  -106’
  -110’
  -
  -110’
  -24’
  -86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  14’
  312’
  312’
  50’
  138’
  -
  -
  188’
  -
  188’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  312’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Henning Kristensen Consultant ApS 18.11.2015
BESTRONG ApS 07.11.2014 17.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 20 · DK-7100 Vejle 11.03.2020
Stævnen 42 · DK-7100 Vejle 28.02.2017 10.03.2020
Trepkasgade 4 · DK-8000 Aarhus C 22.03.2016 27.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 01.10.2016
855100 Undervisning inden for sport og fritid 18.11.2015 30.09.2016
931300 Fitnesscentre 07.11.2014 17.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-18 18.11.2015
2014-11-07 07.11.2014 17.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 07.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Henning Bøgild Kristensen 07.11.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Henning Bøgild Kristensen 01.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Bøgild Kristensen 07.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Henning Kristensen Consultant ApS

Vesterbrogade 20
7100 Vejle

CVR

36429755

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. november 2014

P-nummer

1019880059

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hello@henningkristensen.com

Telefon

53578705

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af fitnesscenter, personlig træning, coaching samt detailhandel med kosttilskud, træningstøj, træningsudstyr og dermed beslægtet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-