AH CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. nov. 2014
 • CVR 36429283

Virksomheden AH CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 10. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 776.461 DKK, mens den i 2022 var på 600.790 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 684.881 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

685’ DKK

+9%

Egenkapital

3.553’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

884’ DKK

+9%

Årets resultat

2023684.881 DKK
2022629.619 DKK
2021472.997 DKK
2020309.917 DKK
2019396.049 DKK
2018414.409 DKK
2017449.451 DKK
2016145.905 DKK

Likviditetsgrad

181 %

-79%
God

Afkastningsgrad

17 %

0%
God

Soliditetsgrad

80 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.449’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

776’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

896’ DKK

+59%

Tilgodehavende

1.317’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  776’
  -
  -
  -
  776’
  303’
  -196’
  -
  107’
  884’
  -
  884’
  -199’
  685’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.132’
  3.132’
  -
  96’
  -
  748’
  200’
  1.317’
  4.449’
  50’
  3.503’
  -
  -
  3.553’
  -
  3.553’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  166’
  -
  -
  -
  -
  -
  593’
  729’
  4.449’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AH CONSULTING ApS 10.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedvejen 56A · DK-2600 Glostrup 25.09.2020
Valby Langgade 24 · DK-2500 Valby 30.09.2018 24.09.2020
Valby Langgade 24 · DK-2500 Valby 10.11.2014 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 10.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-10 10.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 10.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Høvdinghoff 10.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Høvdinghoff 10.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AH CONSULTING ApS

Hovedvejen 56
2600 Glostrup

CVR

36429283

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. november 2014

P-nummer

1019878690

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja