FF AARHUS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2014
 • CVR 36427795

Virksomheden FF AARHUS ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 1. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 213.220 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

213’ DKK

-61%

Egenkapital

420’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

256’ DKK

-53%

Årets resultat

2022213.220 DKK
2021551.739 DKK
2020-53.499 DKK
2019-309.665 DKK
2018-91.497 DKK
2017251.091 DKK
201697.979 DKK
201534.546 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

54 %

-30%
God

Soliditetsgrad

93 %

+98%
God

Overskudsgrad

-

Balance

452’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  20’
  242’
  15’
  -1’
  -
  14’
  256’
  -
  256’
  -43’
  213’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  428’
  -
  13’
  -
  452’
  50’
  253’
  118’
  -
  420’
  -
  420’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  28’
  452’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FF AARHUS ApS 01.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevej 38 · DK-8960 Randers SØ 29.03.2022
Skolevej 38 · DK-8960 Randers SØ 30.11.2018 28.03.2022
Skolevej 38 · DK-8960 Randers SØ 25.08.2016 29.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 01.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-08-04 04.08.2015
2014-11-01 01.11.2014 03.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Ellebæk Jochumsen 01.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Ellebæk Jochumsen 01.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FF AARHUS ApS

Skolevej 38
8960 Randers SØ

CVR

36427795

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2014

P-nummer

1019873729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

772100
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Nicolai@fodboldfabrikken.dk

Telefon

40402948

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af materiel til fodboldbaner samt at besidde aktier/anparter i andre kapitalselskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-