MJ HOLDING IKAST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. okt. 2014
 • CVR 36421835

Virksomheden MJ HOLDING IKAST ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 31. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 68.027 DKK, mens den i 2021 var på -6.260 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 173.622 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

174’ DKK

+206%

Egenkapital

248’ DKK

+151%

Omsætning

-

Resultat før skat

186’ DKK

+214%

Årets resultat

2022173.622 DKK
2021-163.326 DKK
20201.820 DKK
20192.066 DKK
2018-276.593 DKK
2017219.404 DKK
2016204.526 DKK
2015163.611 DKK

Likviditetsgrad

391 %

+236%
God

Afkastningsgrad

22 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

80 %

+157%
God

Overskudsgrad

-

Balance

311’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

68’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

249’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  68’
  -
  -
  -
  68’
  0
  -2’
  52’
  50’
  186’
  -
  186’
  -
  174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  63’
  -
  -
  -
  -
  248’
  249’
  311’
  50’
  198’
  -
  -
  248’
  -
  248’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  49’
  64’
  311’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MJ HOLDING IKAST ApS 31.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Læsøgade 16 · DK-7430 Ikast 13.10.2023
Læsøgade 16 · DK-7430 Ikast 06.10.2023 12.10.2023
Læsøgade 16 · DK-7430 Ikast 16.12.2019 05.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 01.07.2022
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020 30.06.2022
999999 Uoplyst 31.10.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-31 31.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Michael Goran Radivojevic Tagliapietra Jensen 31.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Goran Radivojevic Tagliapietra Jensen 31.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MJ HOLDING IKAST ApS

Læsøgade 16
7430 Ikast

CVR

36421835

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. oktober 2014

P-nummer

1019854899

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i og eje aktier, anparter og værdipapirer samt formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej