NORDSKOVS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2014
 • CVR 36418559

Virksomheden NORDSKOVS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 29. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.600 DKK, mens den i 2021 var på -4.441 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.912 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-108%

Egenkapital

307’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-110%

Årets resultat

2022-6.912 DKK
202186.945 DKK
2020-5.631 DKK
2019116.738 DKK
2018-64.264 DKK
2017106.730 DKK
201627.632 DKK
2015-4.143 DKK

Likviditetsgrad

3.062 %

+231%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

315’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

245’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  0
  -5’
  -
  -5’
  -9’
  -
  -9’
  -2’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  70’
  70’
  -
  -
  100’
  -
  5’
  245’
  315’
  50’
  257’
  -
  -
  307’
  -
  307’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  8’
  315’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORDSKOVS HOLDING ApS 29.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Landerslevvej 26 · DK-2880 Bagsværd 29.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 29.10.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-29 29.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 29.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Christian Nordskov Jensen 29.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Nordskov Jensen 29.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORDSKOVS HOLDING ApS

Landerslevvej 26
2880 Bagsværd

CVR

36418559

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2014

P-nummer

1019845482

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nordskov@c.dk

Telefon

26150018

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-