ZETHNER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. okt. 2014
 • CVR 36418087

Virksomheden ZETHNER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 17. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.977 DKK, mens den i 2021 var på -1.254 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.042.201 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.042’ DKK

+41%

Egenkapital

4.385’ DKK

+78%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.031’ DKK

+41%

Årets resultat

20222.042.201 DKK
20211.450.203 DKK
20201.463.028 DKK
2019642.806 DKK
2018117.379 DKK
201795.183 DKK
20160 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

12 %

-70%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-229%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.291’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-297%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

111’ DKK

-86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -37’
  6’
  -31’
  2.031’
  -
  2.031’
  -12’
  2.042’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  170’
  -
  -
  5.180’
  5.180’
  -
  -
  33’
  -
  11’
  111’
  5.291’
  50’
  4.466’
  114’
  -
  4.385’
  -
  4.385’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  3’
  -
  907’
  5.291’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ZETHNER HOLDING ApS 17.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Kirstineparken 31 · DK-2970 Hørsholm 16.01.2023
Egemosen 5 · DK-2942 Skodsborg 11.10.2021 15.01.2023
Skovvænget 18 · DK-2970 Hørsholm 17.10.2014 10.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-17 17.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Feldborg Zethner 17.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jesper Feldborg Zethner 28.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Feldborg Zethner 17.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ZETHNER HOLDING ApS

Kirstineparken 31
2970 Hørsholm

CVR

36418087

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. oktober 2014

P-nummer

1019844060

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • JFZ HOLDING ApS
 • ZETHNER & FRU ApS
 • ZETHNER & SØNNER ApS
 • ZETHNER GRUPPEN ApS
 • ZETHNER THE MILL MANN ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jfz@zethner.net

Telefon

51281505

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, rådgivning, konsulentvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-