CHILIPUNCH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2014
 • CVR 36417455

Virksomheden CHILIPUNCH ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af smagspræparater og krydderier" og har adresse i Skibby. De blev etableret i 28. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.795 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.730 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

+14%

Egenkapital

-192’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

+14%

Årets resultat

2022-15.730 DKK
2021-18.198 DKK
2020-14.318 DKK
2019-14.209 DKK
2018-13.009 DKK
2017-27.061 DKK
2016-78.300 DKK
2015-61.211 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-64%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-60 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.906 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  10’
  50’
  -242’
  -
  -
  -192’
  -
  -192’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  202’
  10’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHILIPUNCH ApS 28.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 64B · DK-4050 Skibby 31.05.2017
Bjergbyvej 12 · DK-2730 Herlev 28.10.2014 30.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier 28.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-28 28.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
André Bengt Medborg 28.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
MEDBORG HOLDING ApS 28.10.2014
André Bengt Medborg 28.10.2014 28.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
André Bengt Medborg 28.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHILIPUNCH ApS

Strandvejen 64
4050 Skibby

CVR

36417455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2014

P-nummer

1019842092

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CHILICRUNCH ApS
 • CHILIPUNCH INT. ApS
 • CP EMBASSY ApS
 • CP GOURMET ApS
 • CP PEPPERS ApS

Branchekode

108400
Fremstilling af smagspræparater og krydderier

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

andre@medborg.com

Telefon

26704756

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-