PFT RED INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2014
 • CVR 36415487

Virksomheden PFT RED INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejen. De blev etableret i 24. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.609 DKK, mens den i 2021 var på -8.101 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.177 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-134%

Egenkapital

18’ DKK

+655%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+21%

Årets resultat

2022-9.177 DKK
202126.998 DKK
2020-25.245 DKK
2019-502.768 DKK
2018-74.524 DKK
2017-45.757 DKK
2016-29.737 DKK
2015-127.396 DKK

Likviditetsgrad

249 %

+822%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

78 %

+471%
God

Overskudsgrad

-

Balance

23’ DKK

+50%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

+152%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  -
  -
  8’
  -
  5’
  12’
  23’
  50’
  -32’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  23’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PFT RED INVEST ApS 24.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Esbjergvej 53 · DK-6600 Vejen 24.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-24 24.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 24.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Palle Fjord Thomsen 24.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Fjord Thomsen 24.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PFT RED INVEST ApS

Esbjergvej 53
6600 Vejen

CVR

36415487

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2014

P-nummer

1019835401

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@sydmontage.dk

Telefon

60610477

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsaktivitet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-