MARTIN HOLMEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2014
 • CVR 36406747

Virksomheden MARTIN HOLMEN ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 14. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.629 DKK, mens den i 2021 var på -6.661 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.266 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Karl-Martin Holmen Olsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+82%

Egenkapital

62’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+82%

Årets resultat

2022-3.266 DKK
2021-18.054 DKK
202022.655 DKK
2019-17.037 DKK
20187.866 DKK
201747.658 DKK
2016-12.520 DKK
201528.043 DKK

Likviditetsgrad

226 %

+35%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+77%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

108’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

+154%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4’
  -
  -7’
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  4’
  -
  2’
  98’
  105’
  108’
  40’
  22’
  -
  -
  62’
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  36’
  46’
  108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARTIN HOLMEN ApS 11.06.2020
ENTREPRENØRFIRMAET MARTIN HOLMEN IVS 14.10.2014 10.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skørpingevej 14 · DK-4200 Slagelse 24.06.2020
Præstemarken 15B · DK-4230 Skælskør 14.10.2014 23.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 14.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-11 11.06.2020
2014-10-14 14.10.2014 10.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.06.2020
2.000 DKK 14.10.2014 10.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. 14.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Karl-Martin Holmen Olsen 14.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karl-Martin Holmen Olsen 15.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARTIN HOLMEN ApS

Skørpingevej 14
4200 Slagelse

CVR

36406747

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2014

P-nummer

1019805405

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive industri- og håndværksvirksomhed, herunder entreprenør/anlægsarbejder og autorisationskrævende installationsarbejder samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-