TOSCJE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2014
 • CVR 36399511

Virksomheden TOSCJE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 23. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.918 DKK, mens den i 2021 var på -7.602 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 589.419 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

589’ DKK

+19%

Egenkapital

2.806’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

593’ DKK

+10%

Årets resultat

2022589.419 DKK
2021493.615 DKK
202077.994 DKK
2019174.184 DKK
2018-51.323 DKK
2017391.455 DKK
2016359.806 DKK
2015606.143 DKK
2014292.851 DKK

Likviditetsgrad

7.197 %

+109%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.833’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.981’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  100’
  -76’
  577’
  601’
  593’
  -
  593’
  -
  589’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  852’
  -
  -
  852’
  852’
  -
  -
  0
  -
  0
  1.981’
  2.833’
  50’
  2.513’
  118’
  -
  2.806’
  -
  2.806’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  28’
  2.833’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOSCJE HOLDING ApS 23.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Tingvejen 24 · DK-8600 Silkeborg 23.09.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-01 01.03.2018
2014-09-23 23.09.2014 28.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. 23.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Schougaard Jensen 23.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Schougaard Jensen 23.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOSCJE HOLDING ApS

Tingvejen 24
8600 Silkeborg

CVR

36399511

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2014

P-nummer

1019783053

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-