JAJ RESELLER DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. sep. 2014
 • CVR 36398639

Virksomheden JAJ RESELLER DK ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Virum. De blev etableret i 29. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 61.909 DKK, mens den i 2021 var på 217.778 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.898 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-121%

Egenkapital

136’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-30’ DKK

-120%

Årets resultat

2022-24.898 DKK
2021117.900 DKK
2020-9.305 DKK
201968.918 DKK
2018-32.519 DKK
2017-18.169 DKK
2016-2.544 DKK
2015-3.147 DKK

Likviditetsgrad

344 %

God

Afkastningsgrad

-15 %

-119%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

192’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

62’ DKK

-72%

Gældsforpligtelser

56’ DKK

+71%

Tilgodehavende

192’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  62’
  -91’
  -
  -
  -29’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -30’
  -
  -30’
  -5’
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  58’
  102’
  192’
  192’
  40’
  96’
  -
  -
  136’
  -
  136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  56’
  192’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAJ RESELLER DK ApS 28.06.2021
JAJ RESELLER DK IVS 11.10.2014 27.06.2021
PERSOLOG RESELLER DK IVS 29.09.2014 10.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Spurveskjulsparken 12 · DK-2830 Virum 22.01.2019
Skolebakken 96 · DK-2830 Virum 29.12.2015 21.01.2019
Kanehaven 65 · DK-8240 Risskov 29.09.2014 28.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.01.2015
999999 Uoplyst 29.09.2014 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-28 28.06.2021
2014-10-11 11.10.2014 27.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.06.2021
3 DKK 29.09.2014 27.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Overgaard Nielsen 29.09.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jens Overgaard Nielsen 29.12.2015
Anne Kongsted Krum 29.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Overgaard Nielsen 29.09.2014
Anne Kongsted Krum 29.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAJ RESELLER DK ApS

Spurveskjulsparken 12
2830 Virum

CVR

36398639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. september 2014

P-nummer

1019780518

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26168680

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed med salg af personprofiler, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller