QUICK IMPORT EKSPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2014
 • CVR 36396741

Virksomheden QUICK IMPORT EKSPORT ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Kibæk. De blev etableret i 30. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -480.941 DKK, mens den i 2021 var på 612.075 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -472.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-472’ DKK

-200%

Egenkapital

-139’ DKK

-117%

Omsætning

-

Resultat før skat

-454’ DKK

-175%

Årets resultat

2022-472.251 DKK
2021474.117 DKK
202056.858 DKK
2019-11.695 DKK
201811.720 DKK
201739.959 DKK
201622.534 DKK
20151.366.813 DKK
2014152.476 DKK

Likviditetsgrad

78 %

-52%
Svag

Afkastningsgrad

-98 %

-431%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-28 %

-173%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

490’ DKK

-76%

Bruttofortjeneste

-481’ DKK

-179%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

490’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -481’
  -
  -
  -
  -481’
  -
  -
  36’
  36’
  -454’
  -
  -454’
  -18’
  -472’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  454’
  9’
  2’
  490’
  490’
  50’
  -189’
  -
  -
  -139’
  -
  -139’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  629’
  630’
  490’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
QUICK IMPORT EKSPORT ApS 30.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Industriparken 11 · DK-6933 Kibæk 18.08.2015
Møllegaardsvej 33 · DK-6933 Kibæk 30.09.2014 17.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 01.10.2014
999999 Uoplyst 30.09.2014 30.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-30 30.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 30.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kim Vang Rasmussen 30.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Vang Rasmussen 30.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

QUICK IMPORT EKSPORT ApS

Industriparken 11
6933 Kibæk

CVR

36396741

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2014

P-nummer

1019769581

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at forestå import, eksport og handel med biler samt forestå dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-