GYMPLAY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2014
 • CVR 36395044

Virksomheden GYMPLAY ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med spil og legetøj" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 1. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.227.351 DKK, mens den i 2020 var på 5.619.846 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -373.104 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ivan Søltoft Jensen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Niels Finn Holch.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-373’ DKK

-118%

Egenkapital

4.552’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-374’ DKK

-114%

Årets resultat

2021-373.104 DKK
20202.052.714 DKK
2019482.430 DKK
20181.192.999 DKK
2017536.410 DKK
2016-20.623 DKK
2015-19.325 DKK

Likviditetsgrad

374 %

+21%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-117%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.309’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

2.227’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

1.758’ DKK

-31%

Tilgodehavende

6.081’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.227’
  -2.565’
  -24’
  -
  -376’
  23’
  -22’
  2’
  2’
  -374’
  -
  -374’
  -
  -373’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  218’
  218’
  228’
  5.147’
  53’
  55’
  18’
  691’
  6.081’
  6.309’
  56’
  4.496’
  -
  -
  4.552’
  -
  4.552’
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  131’
  -
  -
  530’
  -
  395’
  436’
  1.626’
  6.309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GYMPLAY ApS 01.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Karlskogavej 8 · DK-9200 Aalborg SV 16.11.2020
Halkjærvej 16A · DK-9200 Aalborg SV 15.09.2020 15.11.2020
Halkjærvej 16A · DK-9200 Aalborg SV 02.10.2018 14.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
476500 Detailhandel med spil og legetøj 01.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-15 15.01.2019
2014-10-01 01.10.2014 14.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
55.556 DKK 15.01.2019
50.000 DKK 01.10.2014 14.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 06.02.2019
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.10.2014 05.02.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mogens Nielsen 15.10.2021
Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen 15.01.2019
Ivan Søltoft Jensen 15.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen 01.10.2014 28.02.2022
Ivan Søltoft Jensen 01.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
GP ApS 15.01.2019
Naviito Holding ApS 19.01.2018
Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen 01.10.2014 19.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen 01.10.2014 14.01.2019
Ivan Søltoft Jensen 01.10.2014 14.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GYMPLAY ApS

Karlskogavej 8
9200 Aalborg SV

CVR

36395044

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2014

P-nummer

1019763966

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476500
Detailhandel med spil og legetøj

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@gymplay.eu

Telefon

41413050

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og andre hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

55.556 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja