JLO SPØTTRUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2014
 • CVR 36394870

Virksomheden JLO SPØTTRUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skive. De blev etableret i 24. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.365 DKK, mens den i 2022 var på -6.801 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 248.024 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

248’ DKK

+6%

Egenkapital

1.145’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023248.024 DKK
2022234.196 DKK
2021119.641 DKK
2020221.509 DKK
2019134.081 DKK
2018139.816 DKK
201757.425 DKK
201660.311 DKK
20156.476 DKK

Likviditetsgrad

6.172 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.147’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

131’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -4’
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  248’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.016’
  1.016’
  -
  -
  -
  -
  74’
  131’
  1.147’
  50’
  822’
  61’
  -
  1.145’
  -
  1.145’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  1.147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JLO SPØTTRUP HOLDING ApS 24.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Højlundsvej 51 · DK-7800 Skive 02.02.2022
Torpvej 10 · DK-7860 Spøttrup 24.09.2014 01.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.09.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-24 24.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
John Lynggård Olesen 24.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Lynggård Olesen 24.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JLO SPØTTRUP HOLDING ApS

Højlundsvej 51
7800 Skive

CVR

36394870

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2014

P-nummer

1019763761

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og dattervirksomheder samt formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-