BLO SPØTTRUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2014
 • CVR 36394838

Virksomheden BLO SPØTTRUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 24. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.300 DKK, mens den i 2021 var på -8.044 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 231.970 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

232’ DKK

+93%

Egenkapital

840’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

232’ DKK

+65%

Årets resultat

2022231.970 DKK
2021119.954 DKK
2020221.509 DKK
2019134.081 DKK
2018139.816 DKK
201757.425 DKK
201660.311 DKK
20156.476 DKK

Likviditetsgrad

38 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

-25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.115’ DKK

+54%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -7’
  -
  -4’
  232’
  -
  232’
  -
  232’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.010’
  -
  -
  1.010’
  1.010’
  -
  -
  -
  -
  2’
  105’
  1.115’
  50’
  466’
  118’
  -
  840’
  -
  840’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  241’
  276’
  1.115’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLO SPØTTRUP HOLDING ApS 24.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Nymøllevej 61 · DK-7860 Spøttrup 17.04.2019
Stationsvej 11 · DK-7860 Spøttrup 24.09.2014 16.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.09.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-24 24.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 24.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bo Lynggård Olesen 24.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Lynggård Olesen 24.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLO SPØTTRUP HOLDING ApS

Nymøllevej 61
7860 Spøttrup

CVR

36394838

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2014

P-nummer

1019763729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og dattervirksomheder samt formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-