PH DATA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2014
 • CVR 36392924

Virksomheden PH DATA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødding. De blev etableret i 26. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 10.662 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.270 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

-85%

Egenkapital

230’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

-85%

Årets resultat

202318.270 DKK
2022122.728 DKK
2021-356.509 DKK
2020116.939 DKK
2019113.222 DKK
2018118.407 DKK
201729.686 DKK
20167.176 DKK
20157.695 DKK

Likviditetsgrad

15 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

30 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

776’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

11’ DKK

+271%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

82’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  19’
  8’
  18’
  -
  18’
  0
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  693’
  -
  -
  693’
  693’
  -
  -
  -
  -
  27’
  82’
  776’
  50’
  -463’
  -
  -
  230’
  -
  230’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  463’
  -
  -
  0
  7’
  -
  545’
  776’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PH DATA HOLDING ApS 26.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderfenne 2 · DK-6630 Rødding 26.09.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2021
642010 Finansielle holdingselskaber 26.09.2014 30.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-26 26.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 26.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Poul Hansen 26.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Hansen 26.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PH DATA HOLDING ApS

Sønderfenne 2
6630 Rødding

CVR

36392924

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2014

P-nummer

1019758237

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

27612601

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-