Claus Svane Regnskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2014
 • CVR 36203021

Virksomheden Claus Svane Regnskab ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 25. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20196.451 DKK
201814.903 DKK
201728.650 DKK
2016-17.032 DKK
2015-28.339 DKK
2014-10.460 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -50’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Claus Svane Regnskab ApS 17.07.2017
WORK SAFE CABINETS ApS 25.09.2014 16.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Leen A 1 · DK-2630 Taastrup 22.01.2019
Murskeen 2 · DK-2630 Taastrup 21.07.2017 21.01.2019
Kongsager 44 · DK-2620 Albertslund 22.02.2016 20.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 17.07.2017
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 26.09.2014 16.07.2017
999999 Uoplyst 25.09.2014 25.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-17 17.07.2017
2014-09-25 25.09.2014 16.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 25.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Claus Svane Rasmussen 25.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Svane Rasmussen 25.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Claus Svane Regnskab ApS

Leen A 1
2630 Taastrup

CVR

36203021

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2014

P-nummer

1019749483

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

claussvane@gmail.com

Telefon

53833234

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive forretning med bogføring og regnskab, samt rådgivning forbundet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-