PLAYSHOP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2014
 • CVR 36202734

Virksomheden PLAYSHOP ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 24. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 732.973 DKK, mens den i 2022 var på 589.692 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 144.202 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Nicklas Bak Sandkilde.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

144’ DKK

+251%

Egenkapital

630’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

185’ DKK

+251%

Årets resultat

2023144.202 DKK
202241.120 DKK
202118.323 DKK
2020176.874 DKK
201940.612 DKK
201815.705 DKK
201779.965 DKK
2016112.751 DKK
2015-50.030 DKK

Likviditetsgrad

315 %

+26%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

68 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

922’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

733’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

293’ DKK

-9%

Tilgodehavende

922’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  733’
  -372’
  -24’
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  185’
  -
  185’
  -41’
  144’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  800’
  17’
  -
  4’
  101’
  922’
  922’
  50’
  580’
  -
  -
  630’
  -
  630’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  293’
  922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PLAYSHOP ApS 24.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ved Skoven 14M · DK-8541 Skødstrup 01.04.2024
Teglbækvej 6 · DK-8361 Hasselager 28.02.2018 31.03.2024
Thunøgade 2 · DK-8000 Aarhus C 24.09.2014 27.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 01.10.2014
999999 Uoplyst 24.09.2014 30.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-24 24.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 24.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Nicklas Bak Sandkilde 24.09.2014
Nicklas Flemming Bak Sandkilde 24.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicklas Flemming Bak Sandkilde 24.09.2014
Nicklas Bak Sandkilde 24.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PLAYSHOP ApS

Ved Skoven 14
8541 Skødstrup

CVR

36202734

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2014

P-nummer

1019747952

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@playshop.dk

Telefon

93989822

Formål

Selskabets formål er e-handel indenfor salg af spillekonsoller og tilbehør hertil samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-