Louise Ferslev Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2014
 • CVR 36201274

Virksomheden Louise Ferslev Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 23. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.862 DKK, mens den i 2022 var på 15.536 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.182 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Louise Mathiassen Ferslev.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+109%

Egenkapital

19’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+116%

Årets resultat

20231.182 DKK
2022-13.173 DKK
20218.686 DKK
2020-2.891 DKK
20195.825 DKK
2018837 DKK
2017-611.990 DKK
2016592.280 DKK
2015-1.500 DKK

Likviditetsgrad

243 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

59 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

-88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  2’
  -
  2’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  16’
  33’
  33’
  40’
  -21’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  6’
  13’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Louise Ferslev Holding ApS 11.06.2021
LOUISE FERSLEV HOLDING IVS 23.09.2014 10.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kamstrupvej 67B · DK-2610 Rødovre 30.03.2020
Hvidovrevej 12 · DK-2610 Rødovre 11.11.2015 29.03.2020
Grundtvigsvej 44 · DK-1864 Frederiksberg C 23.09.2014 10.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 08.01.2024
999999 Uoplyst 23.09.2014 07.01.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-11 11.06.2021
2014-09-23 23.09.2014 10.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.06.2021
1 DKK 23.09.2014 10.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. 23.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Louise Mathiassen Ferslev 23.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Louise Mathiassen Ferslev 23.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Louise Ferslev Holding ApS

Kamstrupvej 67
2610 Rødovre

CVR

36201274

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2014

P-nummer

1019743655

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungerer som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-