ENAA Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. sep. 2014
 • CVR 36198591

Virksomheden ENAA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 17. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -20.636 DKK, mens den i 2021 var på -20.575 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 765.762 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

766’ DKK

+6%

Egenkapital

3.512’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

766’ DKK

Årets resultat

2022765.762 DKK
2021724.965 DKK
2020743.695 DKK
2019941.682 DKK
201861.721 DKK
2017193.533 DKK
2016214.764 DKK
2015224.910 DKK

Likviditetsgrad

5 %

+170%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.553’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

+75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  58’
  -54’
  -
  3’
  766’
  -
  766’
  -
  766’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.500’
  4.500’
  -
  -
  -
  52’
  1’
  53’
  4.553’
  50’
  3.403’
  59’
  -
  3.512’
  -
  3.512’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.041’
  1.041’
  4.553’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENAA Holding ApS 19.04.2021
EVA AAEN SKOVBO HOLDING ApS 17.09.2014 18.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Griffenfeldtsgade 25 · DK-8700 Horsens 16.04.2024
Bakkedraget 4A · DK-8270 Højbjerg 19.04.2021 15.04.2024
Absalonsgade 22 · DK-8000 Aarhus C 12.12.2018 18.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.09.2014
999999 Uoplyst 17.09.2014 17.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-19 19.04.2021
2014-09-17 17.09.2014 18.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør 01.10.2017
Selskabet tegnes af direktionen. 17.09.2014 01.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Eva Nødskov Aaen 01.10.2017
Eva Nødskov Aaen 17.09.2014 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eva Nødskov Aaen 17.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENAA Holding ApS

Griffenfeldtsgade 25
8700 Horsens

CVR

36198591

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. september 2014

P-nummer

1019721376

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Eva Aaen Skovbo Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28591950

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for forskellige investeringer herunder bl.a. indenfor patent- og varemærkevirksomhed.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-