MARTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. sep. 2014
 • CVR 36185805

Virksomheden MARTING ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Bjert. De blev etableret i 5. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 14.556 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
202137.877 DKK
202010.855 DKK
2019-7.061 DKK
2018-32.232 DKK
2017-6.767 DKK
20160 DKK
2015-37.281 DKK

Likviditetsgrad

3.003 %

+205%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

41’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

1’ DKK

Tilgodehavende

41’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  41’
  41’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  1’
  41’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARTING ApS 15.10.2021
MARTING IVS 05.09.2014 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbyvej 1 · DK-6091 Bjert 05.10.2023
Sportsvej 2 · DK-6000 Kolding 04.08.2022 04.10.2023
Westend 20 · DK-1661 København V 05.09.2014 03.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 05.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2014-09-05 05.09.2014 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
1 DKK 05.09.2014 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 05.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Ørsted Niemann 05.09.2014
Martin Almdal Niemann 05.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Almdal Niemann 01.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARTING ApS

Sønderbyvej 1
6091 Bjert

CVR

36185805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. september 2014

P-nummer

1019707047

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@rumlii.dk

Telefon

51808170

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er udviklingsselskab inden for tekstil m.v. og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller