SMALL BATCH DISTILLERS APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2014
 • CVR 36185392

Virksomheden SMALL BATCH DISTILLERS APS befinder sig i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol" og har adresse i Vinderup. De blev etableret i 14. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 33.642 DKK, mens den i 2020 var på 10.186 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.617 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Klaus Omer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

+325%

Egenkapital

62’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

24’ DKK

+285%

Årets resultat

202120.617 DKK
20204.847 DKK
201911.575 DKK
201827.442 DKK
201724.006 DKK
2016-18.050 DKK
201561.742 DKK

Likviditetsgrad

107 %

+31%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+11%
Svag

Soliditetsgrad

7 %

+691%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

847’ DKK

+275%

Bruttofortjeneste

34’ DKK

+230%

Gældsforpligtelser

785’ DKK

Tilgodehavende

191’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  34’
  -
  -5’
  -
  28’
  -
  -4’
  -
  -4’
  24’
  -
  24’
  -
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  92’
  -
  656’
  -
  -
  -
  -
  656’
  123’
  1’
  -
  46’
  21’
  191’
  847’
  40’
  22’
  -
  -
  62’
  -
  62’
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  607’
  -
  -
  -
  -
  19’
  6’
  178’
  847’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SMALL BATCH DISTILLERS APS 05.03.2021
SMALL BATCH DISTILLERS IVS 14.09.2014 04.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sevelskovbyvej 4 · DK-7830 Vinderup 02.05.2023
Villemoesvej 1 · DK-7560 Hjerm 06.01.2022 01.05.2023
Villemoesvej 1 · DK-7560 Hjerm 12.10.2016 05.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 08.10.2014
999999 Uoplyst 14.09.2014 07.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-25 25.04.2021
2021-03-05 05.03.2021 24.04.2021
2015-02-07 07.02.2015 04.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.03.2021
14.000 DKK 18.11.2014 04.03.2021
2.000 DKK 14.09.2014 17.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Omer 14.09.2014
Mark Rosendal Steiniche 14.09.2014 16.06.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Klaus Omer 01.12.2019
Mark Rosendal Steiniche 01.06.2016 01.12.2019
René Rosendal Steiniche 01.06.2016 05.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Rosendal Steiniche 14.09.2014 01.12.2019
René Rosendal Steiniche 14.09.2014 05.05.2019
Klaus Omer 14.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SMALL BATCH DISTILLERS APS

Sevelskovbyvej 4
7830 Vinderup

CVR

36185392

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2014

P-nummer

1019706024

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

110100
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt fremstilling af alkohol.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-