BOAT DRINKS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2014
 • CVR 36184922

Virksomheden BOAT DRINKS ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 15. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.758 DKK, mens den i 2022 var på -9.166 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.435 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-131’ DKK

< -999%

Egenkapital

-58’ DKK

-179%

Omsætning

-

Resultat før skat

-139’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-131.435 DKK
2022-9.528 DKK
202163.790 DKK
2020-62.156 DKK
2019-159.480 DKK
2018243.409 DKK
201765.341 DKK
2016-497.615 DKK
2015-472.427 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-336 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-154 %

-459%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

38’ DKK

-78%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -127’
  -
  -12’
  -
  -12’
  -139’
  -
  -139’
  -7’
  -131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  38’
  80’
  -138’
  -
  -
  -58’
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  96’
  38’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOAT DRINKS ApS 15.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Smallegade 34 · DK-2000 Frederiksberg 15.09.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 15.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-15 15.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af stifteren Simon Engstrøm 15.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Simon Engström 15.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Engström 15.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOAT DRINKS ApS

Smallegade 34
2000 Frederiksberg

CVR

36184922

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2014

P-nummer

1019704749

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og eje kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af stifteren Simon Engstrøm

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-