ADDEA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2014
 • CVR 36074922

Virksomheden ADDEA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 25. august 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -2.400 DKK, mens den i 2020 var på -589 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.542 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+100%

Egenkapital

50’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-2.542 DKK
2020-1.689.571 DKK
201917.676.280 DKK
20181.882.829 DKK
20179.815.711 DKK
20161.158.212 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

100 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

58 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

86’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-307%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  36’
  36’
  86’
  42’
  8’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  86’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADDEA HOLDING ApS 25.08.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Vindingevej 10 · DK-4000 Roskilde 12.01.2018
Skomagergade 13 · DK-4000 Roskilde 21.12.2017 11.01.2018
Amaliegade 35 · DK-1256 København K 15.01.2016 20.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2016
999999 Uoplyst 25.08.2014 13.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-11 11.09.2019
2016-10-14 14.10.2016 10.09.2019
2016-01-15 15.01.2016 13.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
42.000 DKK 11.09.2019
187.500 DKK 15.01.2016 10.09.2019
125.000 DKK 25.08.2014 14.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening 14.10.2016
Selskabet tegnes af to direktører i forening, en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsen i forening. 15.01.2016 13.10.2016
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.08.2014 14.01.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Lynggaard 15.01.2016 14.10.2016
Michel Vincent van Overdijk Laursen 15.01.2016 14.10.2016
John Petersson 15.01.2016 14.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Plenge 31.12.2016
Michael Lynggaard 15.01.2016
John Petersson 15.01.2016 31.12.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
JUL Holding ApS 03.04.2023
MIL HOLDING ApS 03.04.2023
Plenge Invest ApS 03.04.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Lynggaard 25.08.2014
Morten Plenge 25.08.2014
Anders Christian Salomonsen 25.08.2014 30.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ADDEA HOLDING ApS

Vindingevej 10
4000 Roskilde

CVR

36074922

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2014

P-nummer

1019649896

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@azets-audit.com

Telefon

70200768

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening

Registeret kapital

42.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-