DELICIOUS SANDWICH & JUICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2014
 • CVR 36032790

Virksomheden DELICIOUS SANDWICH & JUICE ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Kolding. De blev etableret i 3. juli 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 643.754 DKK, mens den i 2020 var på 762.663 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.500 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ahmad Abdelssalam Jallouli. I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Sahan Sahin.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-35’ DKK

-191%

Egenkapital

-11’ DKK

-146%

Omsætning

-

Resultat før skat

-35’ DKK

-191%

Årets resultat

2021-34.500 DKK
202038.044 DKK
2019-103.059 DKK
2018-63.736 DKK
2017-102.804 DKK
201658.820 DKK
2015-104.595 DKK

Likviditetsgrad

77 %

-25%
Svag

Afkastningsgrad

-16 %

-246%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-5 %

-177%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

212’ DKK

-40%

Bruttofortjeneste

644’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

171’ DKK

-49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  644’
  -654’
  -24’
  -
  -34’
  -
  0
  -
  0
  -35’
  -
  -35’
  -
  -35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  28’
  -
  -
  28’
  -
  -
  14’
  14’
  41’
  20’
  6’
  -
  11’
  134’
  171’
  212’
  102’
  -113’
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  33’
  223’
  212’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DELICIOUS SANDWICH & JUICE ApS 03.07.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Gråbrødregade 4 · DK-6000 Kolding 03.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 03.07.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-28 28.12.2017
2016-10-15 15.10.2016 27.12.2017
2016-07-04 04.07.2016 14.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
102.000 DKK 04.07.2016
51.000 DKK 03.07.2014 03.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.07.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hamed Abdelalim Jallouli 28.12.2017 01.09.2018
Armin Kavousi 05.07.2016 28.12.2017
Hamed Abdelalim Jallouli 04.07.2016 04.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ahmad Abdelssalam Jallouli 01.09.2018
Hamed Abdelalim Jallouli 28.12.2017 01.09.2018
Armin Kavousi 04.07.2016 28.12.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Aminent Invest Holding ApS 08.12.2022
Sahan Sahin 06.05.2019
EXPAND INVEST Holding ApS 06.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hamed Abdelalim Jallouli 03.07.2014 01.09.2018
Ahmad Abdelssalam Jallouli 03.07.2014
Mahmoud El-Bitar 03.07.2014 01.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DELICIOUS SANDWICH & JUICE ApS

Gråbrødregade 4
6000 Kolding

CVR

36032790

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2014

P-nummer

1019527693

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med forarbejdning og salg af fødevarer og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

102.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Nej