ENGLEHUSET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2014
 • CVR 35895159

Virksomheden ENGLEHUSET ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holte. De blev etableret i 16. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.025 DKK, mens den i 2021 var på -3.856 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.854 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

-8%

Egenkapital

-96’ DKK

-50%

Omsætning

-

Resultat før skat

-32’ DKK

-8%

Årets resultat

2022-31.854 DKK
2021-29.523 DKK
2020106.550 DKK
2019-428.621 DKK
2018145.046 DKK
2017198.966 DKK
2016-36.387 DKK
2015-62.005 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+218%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-15 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

646’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

+233%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -28’
  -
  -28’
  -32’
  -
  -32’
  -
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  640’
  640’
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  646’
  50’
  -146’
  -
  -
  -96’
  -
  -96’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  741’
  741’
  646’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENGLEHUSET ApS 16.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Mothsvej 43 · DK-2840 Holte 03.12.2018
Mothsvej 43 · DK-2840 Holte 16.06.2014 02.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 16.06.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-07-02 02.07.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.07.2014

Direktører

Navn Fra Til
Christoffer Frederik Spangenberg 16.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christoffer Frederik Spangenberg 02.07.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENGLEHUSET ApS

Mothsvej 43
2840 Holte

CVR

35895159

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2014

P-nummer

1019477807

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-