VACAMA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. sep. 2014
 • CVR 35894241

Virksomheden VACAMA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 9. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.150 DKK, mens den i 2021 var på -2.660 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -30.182 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

< -999%

Egenkapital

26’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

-30’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-30.182 DKK
2021-2.696 DKK
2020-2.678 DKK
2019-2.148 DKK
2018-2.000 DKK
2017-2.576 DKK
201620.491 DKK
2015-2.000 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-93%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

50 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

52’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -30’
  -
  -30’
  -
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  52’
  50’
  -24’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  22’
  26’
  52’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VACAMA ApS 09.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Martensens Alle 5 · DK-1828 Frederiksberg C 21.09.2018
Kong Georgs Vej 81 · DK-2000 Frederiksberg 09.09.2014 20.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.09.2018
855900 Anden undervisning i.a.n. 09.09.2014 11.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-09 09.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 09.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Steen Jensen 09.09.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Carsten Steen Jensen 09.09.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Steen Jensen 09.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VACAMA ApS

Martensens Alle 5
1828 Frederiksberg C

CVR

35894241

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. september 2014

P-nummer

1019738244

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

29809055

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med udarbejdelse af undervisningsmateriale og projekter, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-