STUDIO SEVENTYSIX ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2014
 • CVR 35892214

Virksomheden STUDIO SEVENTYSIX ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 20. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -199.999 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-200’ DKK

0%

Egenkapital

-86’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2015-199.999 DKK
2014-10.920 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -200’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -211’
  -
  -
  -86’
  -
  -86’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STUDIO SEVENTYSIX ApS 20.06.2014 28.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sandvigvej 10 · DK-6000 Kolding 20.06.2014 28.10.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 20.06.2014 28.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-20 20.06.2014 28.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2014 28.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.06.2014 27.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Nicole Rindsig 20.06.2014 28.10.2016
Nicole Rindsig 20.06.2014 28.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STUDIO SEVENTYSIX ApS

Sandvigvej 10
6000 Kolding

CVR

35892214

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2014

P-nummer

1019485524

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-