Leidra ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2014
 • CVR 35891692

Virksomheden Leidra ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 1. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.394 DKK, mens den i 2021 var på -19.738 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.394 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

+153%

Egenkapital

2.818’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

+158%

Årets resultat

202212.394 DKK
2021-23.498 DKK
2020902.147 DKK
20191.706.290 DKK
201898.191 DKK
2017103.002 DKK
2016-5.216 DKK
201512.412 DKK

Likviditetsgrad

47 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.443’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+27%

Gældsforpligtelser

625’ DKK

Tilgodehavende

42’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  42’
  12’
  -
  12’
  0
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.402’
  3.402’
  -
  -
  -
  -
  38’
  42’
  3.443’
  40’
  2.778’
  -
  -
  2.818’
  -
  2.818’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  536’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  3.443’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Leidra ApS 20.10.2020
LEIDRA IVS 01.06.2014 19.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Fyllasvej 3 · DK-8600 Silkeborg 01.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.07.2023
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2015 17.07.2023
999999 Uoplyst 01.06.2014 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-20 20.10.2020
2020-05-29 29.05.2020 19.10.2020
2014-06-01 01.06.2014 28.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.10.2020
5.000 DKK 01.06.2014 19.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Vestergaard 01.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Vestergaard 01.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Leidra ApS

Fyllasvej 3
8600 Silkeborg

CVR

35891692

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2014

P-nummer

1019484196

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive IT konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-