MK BOLIGUDLEJNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2014
 • CVR 35890459

Virksomheden MK BOLIGUDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hanstholm. De blev etableret i 18. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 801.571 DKK, mens den i 2021 var på 791.818 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 317.695 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

318’ DKK

+5%

Egenkapital

5.239’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

456’ DKK

+15%

Årets resultat

2022317.695 DKK
2021303.343 DKK
2020376.931 DKK
2019454.873 DKK
2018347.231 DKK
2017377.078 DKK
2016175.951 DKK
2015326.337 DKK
2014494.427 DKK

Likviditetsgrad

37 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+4%
Svag

Soliditetsgrad

32 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16.229’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

802’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

10.989’ DKK

-3%

Tilgodehavende

550’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  802’
  -
  -172’
  -
  629’
  2’
  -175’
  -
  -173’
  456’
  -
  456’
  -138’
  318’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  15.679’
  -
  -
  -
  -
  15.679’
  -
  -
  -
  540’
  -
  550’
  16.229’
  50’
  5.072’
  118’
  -
  5.239’
  -
  5.239’
  -
  -
  8.625’
  -
  -
  -
  9.485’
  -
  -
  336’
  -
  260’
  1’
  1.504’
  16.229’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MK BOLIGUDLEJNING ApS 18.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Hjulmagervej 15 · DK-7730 Hanstholm 29.05.2019
Beerstedvej 20 · DK-7700 Thisted 29.11.2018 28.05.2019
Beerstedvej 20 · DK-7700 Thisted 18.06.2014 28.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 18.06.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-18 18.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 18.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kristensen 18.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kristensen 18.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MK BOLIGUDLEJNING ApS

Hjulmagervej 15
7730 Hanstholm

CVR

35890459

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2014

P-nummer

1019480158

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

beersted@mail.dk

Telefon

40421315

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og udlejning af fast ejendom, samt dermed efter direktionens skøn forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-