MH MASKINSERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2014
 • CVR 35889582

Virksomheden MH MASKINSERVICE ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil" og har adresse i Egtved. De blev etableret i 16. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 114.482 DKK, mens den i 2022 var på 69.098 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.726 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

-23%

Egenkapital

120’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

25’ DKK

-19%

Årets resultat

202317.726 DKK
202222.976 DKK
202125.277 DKK
202022.580 DKK
201923.508 DKK
201812.837 DKK
201715.572 DKK
201622.344 DKK
2015-95.900 DKK
20143.521 DKK

Likviditetsgrad

29 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+19%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

32 %

+63%
God

Overskudsgrad

-

Balance

373’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

114’ DKK

+66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

-77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  114’
  -
  -80’
  -
  34’
  -
  -9’
  -
  -9’
  25’
  -
  25’
  -8’
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  300’
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  300’
  11’
  -
  -
  9’
  39’
  72’
  373’
  50’
  70’
  -
  -
  120’
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  -
  252’
  373’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MH MASKINSERVICE ApS 16.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Borlevvej 44 · DK-6040 Egtved 02.07.2014
Præstevænget 15 · DK-6040 Egtved 16.06.2014 01.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 16.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-16 16.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 16.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Quist Hjort 16.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Quist Hjort 16.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MH MASKINSERVICE ApS

Borlevvej 44
6040 Egtved

CVR

35889582

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2014

P-nummer

1019477254

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466100
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mqhjort@gmail.com

Telefon

22476909

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og service samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-